Přihlášení

tematicky obrazek

OCENĚNÍ A CERTIFIKACE J.K.R. A SYSTÉMU BYZNYS ERP

J.K.R. je autorem a dodavatelem podnikového informačního systému BYZNYS ERP, který dokáže pokrýt všechny potřebné procesy ve všech podnikatelských odvětvích a poskytnout uživatelům i managementu efektivní nástroj pro řízení a plánování chodu celé organizace.

Cílem společnosti je vybudovat na stávajících základech fungující podnik s operativní reakcí na požadavky trhu a zejména potřeby zákazníků. Prostředkem je rozšiřování aktivit na trhu České republiky, Slovenské republiky a dále členských zemí Evropské unie jako stabilní dodavatel systémů řízení pro střední a větší podnikatelské subjekty. K tomu bude nutné připravovat další vlastní obchodní zastoupení nebo kompletně vybavené pobočky ve vybraných regionech a rozšiřovat dealerskou síť spolupracujících odborných firem.

Povedeme společnost k trvalé prosperitě, neustále se zlepšující technické úrovni a jakosti, která naše zákazníky vždy uspokojí a současně bude odolná proti výkyvům trhu. K naplnění stanovené politiky se zavazujeme neustále zlepšovat efektivitu systému managementu jakosti. K tomu jsme získali účast, úsilí a odpovědnost všech zaměstnanců, budeme rozvíjet neustále jejich schopnosti a dovednosti a svojí osobní angažovaností a trvalou aktivitou jim půjdeme příkladem.

Za svoji činnost, kvalitu podnikového informačního systému BYZNYS ERP a schopnosti a odborné znalosti konzultantů byla společnost J.K.R. mnohokrát oceněna a je držitelem řady významných certifikátů.

ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 9001:2009
Oblast certifikace: Vývoj a implementace podnikového informačního systému a jeho následná podpora.
Oblast certifikace: Vývoj a implementace podnikového informačního systému a jeho následná podpora. Microsoft Partner Gold Application
Vysoká úroveň integrace řešení ERP BYZNYS s produkty Microsoft a kvality služeb i produktů ERP BYZNYS přináší uživatelům dlouhodobě vysokou technickou kvalitu řešení i servisní služby na vysoké úrovni. Nejvyšší ocenění společnosti Microsoft pro své partnery potvrzuje výjimečné postavení J.K.R.
MS Awards 2015 Winner Microsoft Awards 2015
Společnost J.K.R. se stala s novým podnikovým informačním systémem BYZNYS EVO vítězem Microsoft Awards 2015 v kategorii Moderní aplikace na platformě Windows.
VR Pravidelný audit systému BYZNYS VR – 2x ročně
Provedené testy a ověřování nezjistily skutečnosti, které by byly v rozporu s platnými předpisy, postupy účtování nebo všeobecně uznávanými účetními zásadami. Z uvedených důvodů je doporučeno využívat informační systémy BYZNYS ERP k vedení ekonomických agend a účetnictví v podmínkách České republiky.
JKR oceneni Rating Bplus Rating MSP B+
Společnosti s Ratingem MSP B+ jsou v rámci srovnatelných MSP nadprůměrné, podnikání je finančně stabilní a svému okolí dává dobré předpoklady budoucího rozvoje. Schopnost dostát svým závazkům je vysoká! Společnosti tak díky vysokému ratingu plní základní podmínky pro čerpání fondů EU.
JKR Connect oceneni Diamantove oko Diamantové oko
Nejlepší produkt pro podnikové informační systémy na mezinárodním veletrhu INVEX 2007 od časopisu Connect!
JKR Microsoft veritest Microsoft Platform Test for ISV Solutions
Identifikuje software, který vhodně využívá operační systémy a technologie Microsoft.
Certifikace DMS pro dealery značky FORD
JKR Czech Made logo Czech Made
Kvalita byla ověřena a výrobce je oprávněn používat značku CZECH MADE
JKR CW IT produkt 2008 IT produkt 2008
Podnikový informační systém BYZNYS ERP ve verzi VR získal 1. místo v kategorii Informační systémy v soutěži IT produkt 2008, vyhlašované odborným vydavatelstvím IDG.
 JKR CW excellent oceneni Computerworld Excellent
Redakce časopisu udělila produku BYZNYS ERP a modulu Projektové řízení ocenění COMPUTERWORLD EXCELLENT.
 JKR CIO pripadovka studie 2008 Nejlepší případová studie roku 2009
Společnost J.K.R získala ocenění Nejlepší případová studie roku 2009 od odborné poroty měsíčníku CIO Business world za zpracování případové studie “BYZNYS ERP v Nohel Garden”.
 JKR CIO pripadovka studie 2010 Nejlepší případová studie roku 2010
Společnost J.K.R. získala ocenění Nejlepší případová studie roku 2010 od odborné poroty měsíčníku CIO Business world za zpracování případové studie “SKLADNÍCI OVLÁDANÍ HLASEM – Lekkerland”.
 JKR CaCIO uspesny ucastnik ITprojekt roku 2010 Úspěšný účastník soutěže IT projekt roku 2010
Společnost J.K.R. se stala finalistou soutěže IT projekt roku 2010 pořádanou každoročně Českou asociací manažerů úseků informačních technologií.
Moderní řízení doporučuje
Ocenění od časopisu pro manažery Moderní řízení za případovou studii “Parkovací systémy s Byznys ERP”, týkající se úspěšného projektu implementace podnikového informačního systému Byznys ERP ve společnosti Designa Parking & Access.
Nejlepší případová studie roku 2011
Společnost J.K.R. získala v kategoriích “Business přínos” a “Obchod a služby” ocenění Nejlepší případová studie roku 2011 od odborné poroty měsíčníku CIO Business World za zpracování případové studie “Byznys se vzduchem” ve společnosti VSK Profi.
  Nejlepší případová studie roku 2013
Odborná porota měsíčníku CIO Business World udělila cenu redakce za efektivní řešení roku 2013 společnosti J.K.R. za případovou studii u zákazníka VSP Data s názvem “BYZNYS ERP pomáhá opravovat elektroniku”.
 IT Produkt 2014_text Finalista Computerworld IT produkt roku 2015
Podnikový informační systém BYZNYS EVO se stal finalistou soutěže IT produkt roku 2015 časopisu Computerworld v kategorii Informační systémy.
EVO Pravidelný audit systému BYZNYS EVO – 2x ročně
Provedené testy a ověřování nezjistily skutečnosti, které by byly v rozporu s platnými předpisy, postupy účtování nebo všeobecně uznávanými účetními zásadami. Z uvedených důvodů je doporučeno využívat informační systémy BYZNYS ERP k vedení ekonomických agend a účetnictví v podmínkách České republiky.
   

 Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@jkr.cz

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@jkr.cz

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@jkr.cztlacitko2